Hizmetlerimiz

Profesyonel ekibimiz ve tecrübemiz ile sunduğumuz hizmetler

Mavi Çizgi OSGB

Mavi Çizgi’nin uzman kadrosu ile sunduğu hizmetler

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Her alanda olduğu gibi iş güvenliği tecrübe ve bilgi birikimi isteyen ciddi takip ve sürekli kendini geliştirme ihtiyaç duyan bir meslektir

Mavi Çizgi OSGB kadrosunda bulunan gerek mesleki mühendislik branşlarında gerekse de iş güvenliği alanında tecrübeli A,B,C sınıfı uzman kadrosuyla iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarında belirgin bir fark yaratmaktadır.


İŞYERİ HEKİMLİĞİ

Yapacağımız iş birliği ile beraber firmanıza gönderilecek olan iş yeri hekimi ve sağlık personeli uzmanlarımız 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve en önemlisi 22/07/2013 tarihinde yürürlüğe giren iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki yönetmelik kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.


İŞYERİ YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ

Kadromuzda bulunan ve sağlık alanındaki tecrübelerini iş yerlerine taşıma amacı ile de özel eğitilen sağlık personelimiz gerek iş yeri hekimi gerek iş güvenliği uzmanı ve çalışanlarınızın işlerini daha da kolaylaştırmaktadır Yapacağımız iş birliği ile firmanıza gönderilecek sağlık personeli ekibimiz ilgili kanun ve yönetmeliklerin getirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur


İLK YARDIM EĞİTİMİ

Eğitim süresi  : 16 saattir (2 gün) Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınav yapılmakta, katılımcılara  ‘Temel İlkyardım Eğitim Sertifikası’ ve ilkyardımcı kimlik kartı verilmektedir.

Temel İlkyardım eğitimi, 16 saatlik program 2 gün (8+8 saat) olarak uygulanmaktadır.


İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

  • Ortam Gürültü Ölçümü, Gürültü Haritası

  • Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

  • El-kol, Tüm Vücut Titreşim Ölçümü

  • Organik, İnorganik Gaz Ölçümü

  • Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü

  • Ortam Toz Ölçümü

  • Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü

  • Aydınlatma Ölçümü

  • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı)


RİSK DEĞERLENDİRMESİ

İşyerleri de aslında birer yaşam alanıdır. Doğal afetler, felaketler ve çalışma sahalarına özel risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin de alınması gerekir. Can ve mal kaybını ciddi düzeyde düşüren bu tedbirlerin alınması yasalar gereği zorunludur. Aynı zamanda söz konusu risklerin analiz edilmesi ve acil eylem planının hazırlanması da kanunlar kapsamında işyerleri için zorunlu kılınmıştır.


ACİL DURUM EYLEM PLANI

Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına “Acil Eylem Planı” diyoruz.Acil eylem planlamaları firmalarda yaşanabilecek olası risklere karşı işyerindeki bireyleri hazırlıklı tutma amacını güden bir dizi planı, iş bölümünü ve tatbikatları içerir.


İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işlerde çalışacak çalışanların işe girişlerinde, işe uygun olduklarının fiziki muayene ve laboratuar tahlillerine dayanılarak hazırlanan OSGB sağlık raporu ile belirlenmesi zorunludur.