Hizmetlerimiz

Profesyonel ekibimiz ve tecrübemiz ile sunduğumuz hizmetler

Diğer Sağlık Personeli

Kadromuzda bulunan ve sağlık alanındaki tecrübelerini iş yerlerine taşıma amacı ile de özel eğitilen sağlık personelimiz gerek iş yeri hekimi gerek iş güvenliği uzmanı ve çalışanlarınızın işlerini daha da kolaylaştırmaktadır Yapacağımız iş birliği ile firmanıza gönderilecek sağlık personeli ekibimiz ilgili kanun ve yönetmeliklerin getirdiği tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur

  • Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.
  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi,  izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,
  • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde İşyeri hekimiyle birlikte çalışmak,
  • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,
  • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
Tehlike Sınıfı – Çalışan Sayısı İşçi Başına Çalışma Süresi 
Çok Tehlikeli Sınıfta – 250 ve Üzeri Personel 20 dk.
Çok Tehlikeli Sınıfta – 50 – 249 Personel 15 dk.
Çok Tehlikeli Sınıfta – 10 – 49 Personel 10 dk.