Hizmetlerimiz

Profesyonel ekibimiz ve tecrübemiz ile sunduğumuz hizmetler

İşyeri Ortam Ölçümleri

  • Ortam Gürültü Ölçümü, Gürültü Haritası
  • Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
  • El-kol, Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
  • Organik, İnorganik Gaz Ölçümü
  • Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü
  • Ortam Toz Ölçümü
  • Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü
  • Aydınlatma Ölçümü
  • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı)

İşyeri ortam ölçümlerinin hangi sıklıkla yani kaç yılda bir yapıldığı, iş güvenliği dünyası için belki de cevabı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Ortam ölçümlerinin kanunlar veya standartlar ile belirlenen bir aralığı yoktur. Ne zaman, hangi alanlarda ve hangi sıklıkla yapılacağı ortam şartları ve çalışma düzenine göre farklılık gösterecektir.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi, işverenlerin çalışma ortamındaki tüm ölçüm ve testleri yaptırması gerektiğini belirlemiştir.

MADDE 5 – 1) İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda olup bu çerçevede;
a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.
b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.

(2) İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:
a) İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.
b) İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.
c) İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

Bu maddenin 2. fıkrasına göre işyeri ortam ölçümleri risk değerlendirmesine bağlı olarak yapılır. Yani iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi, risk değerlendirmesi yaparken ortam ölçümü yapılmasına veya tekrarlanmasına gerek görürlerse işyeri ortam ölçümleri yapılmalı veya tekrarlanmalıdır.

Risk değerlendirme yönetmeliğinin 12. maddesine göre risk değerlendirmesi, çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. İşyeri ortam ölçümlerinin de risk değerlendirmesine bağlı olarak yapıldığını düşündüğümüzde, ortam ölçümlerinin çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenmesi gerekir diyebiliriz.

İşyeri ortam ölçümleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenebilir.Ancak, risk değerlendirmesinin kısmen veya tamamen yenilenmesini gerektiren çalışma ortamı ile ilgili değişimler olduğunda veya ortam şartlarını iyi veya kötü yönde değiştiren gelişmeler olduğunda ortam ölçümleri yenilenmelidir.

İşyeri ortam ölçümleri, İSGÜM’den ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilir. Bu firmaların öncelikle Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmış ve akredite olmuş olmaları gereklidir.

Çalışma ortamında ölçümü yapılan bu tehlikeler, çalışanları doğrudan etkileyen ancak etkilerini uzun bir süreçte gösteren etkenlerdir. Gürültü, yüksek veya düşük aydınlatma, titreşim, zararlı kimyasal gazlar, havada asılı kalabilen tozlar ve düşük veya yüksek sıcaklık gibi etkenlere maruz kalan çalışanlarda geçici sağlık sorunları, performans düşüşü ve meslek hastalıkları oluşma ihtimali vardır.