Neden Biz?

OSGB Nedir ve Neden Mavi Çizgi?

Mevcut Durum

Dünyanın herhangi bir köşesinde de olsa çalışanlar açısından daima iki temel risk söz konusudur; iş kazası geçirmek ve meslek hastalığına yakalanmak… Bu sorunun ciddiyetini gösteren çok sayıda uluslararası rapor söz konusudur.


Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporlarına göre 2013 yılında dünya genelinde 2.340.000 çalışan ölmüş ve bunun da iki milyondan fazlasının ölüm nedeni mesleki sağlık sorunlarıdır. Ölenlerden 660.000 kişisinin ölüm nedeni IOSH (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü/Institution of Occupational Health and Safety) tarafından mesleki kanserler olarak açıklanmıştır. İşte bu durum Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından 2018 Martında yayınlanacak olan ISO 45001 standardının gerekçesi olarak gösterilmektedir. Dünya genelinde çözüm arayışları devam etmektedir.

 ILO verilerine göre; Ülkelerin GSMH tutarının %4-5 arası bir değer İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları nedeniyle yok oluyor. Yine, aynı verilere göre; İşyerlerinin karlarının %5-15 arasında kaybolduğu belirtilmektedir.

                   Ülkemizde ise iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda çok acı bir tablo önümüzde durmaktadır. 2013 yılı iş kazaları 191.389 ve 2014 yılı iş kazaları ise 221.336 olarak gerçekleşmiştir. Meslek hastalıkları ise bir türlü saptanamamaktadır. Çalışan nüfusun %04 – %012 arasında meslek hastalığı istatistiksel olarak beklenmektedir. En iyi senaryo ile en az 45.000 meslek hastasının her yıl saptanarak kayıtlara geçmesi gerekir. Kötü senaryo üzerinden gidersek her yıl 130.000 üzerinde meslek hastalığının saptanmış olması gerekir. Oysa her yıl 400-600 arasında meslek hastalığı kayıtlara girmektedir. Bunun anlamı; “Binlerce meslek hastası her yıl aramıza katılmakta ve kimse de bunun farkına varamamaktadır”  Ayrıca, hastalanan ve kazalanan çalışanlar bir taraftan çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü yitirmekte, öte taraftan da bu kişiler için kapsamı ve maliyeti belli olmayan tedavi harcamaları söz konusudur. Her ne kadar İSG uygulamaları “proaktif” ise de bizdeki uygulamalar sonuç olarak hala “reaktif” düzeyde sürmektedir.

                  Yasalarımız temel olarak hem AB mevzuatına ve hem de içerik olarak ABD İSG mevzuatına uyumludur. Bazı eksikleri ve hatta çelişkileri olmakla beraber kendi İSG mevzuatımız insan odaklı olması nedeniyle daha ileridedir. Buna rağmen dünya iş kazaları sıralamasında son sıralarda yer almamızın nedeni esas olarak uygulamalardaki eksikler, yanlışlar ve denetimlerdeki eksiklikler olarak açıklanabilir. Uygulamada karşımıza çıkan en önemli yanlışlık kendi mevzuatımızın tam olarak kavranamamış olması ve ayrıca risk değerlendirmelerinin doğru olmayan metodolojilerle yapılmasıdır.

                   Yukarıda kısaca açıklanan bilgiler ışığında yeni ve doğru uygulamalara gerek olduğu çok açıktır. İş yerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını organize etmek ve standartlaştırmak sorunu kökünden çözmek için son derece gereklidir. İşte, MAVİ ÇİZGİ OSGB ; sisteme uyumlu İSG Yazılımı ile bu mevcut durum ışığında yaklaşmaktadır .

Hedeflerimiz ve Temel Özellikleri

İSG Yönetim Sistemimiz ve kullandığımız İSG Yazılımı Dünyanın her ülkesinde ve

her türlü sektörde kullanım için uygundur.

Yazılımın genel Özellikleri:
1. Ülkemiz İSG mevzuatına uygundur.
a. İş Güvenliği Uzmanları
b. İşyeri Hekimleri
c. OSGB / İSGB İçin adım adım, eksiksiz, hatasız İSG uygulaması yaptırır.

2. Dünya genelinde uygulanan Yönetim Sistemlerine entegre edilebilir.

3. ISO 45001 esaslarına uygundur.

4. 89/391/EEC – OSH “Framework Directive” için tamamen uygundur.

5. AB ve ABD OSHA uygulamalarına ve prensiplerine uygundur.


Mavi çizgi Osgb ile Çalışırsanız...:

1- Yasal düzenlemelere uygunluk sağlanacaktır.

2- Denetimlerde olumlu puan ve prestij kazandıracaktır.

3- Olabilecek iş kazaları, çıkabilecek meslek hastalıkları ve yaşanabilecek acil durumlar önceden tama yakın oranda öngörülebilecektir. Bu sayede önleyici çalışmalar daha sistematik ve daha bilinçli olarak yapılabilecektir.

4- Tamamen proaktif uygulamalara geçilmiş olacaktır.

5- İşyeri daha sağlıklı ve güvenli olacaktır.

6- İşyerine standart ve disiplin gelmiş olacaktır.

7- Özellikle AB ülkelerine ihracat yapan işyerleri kendi eksiklerini ve yanlışlarını önceden görebilecektir.

8- Çalışanlar korunarak iş kazaları en az seviyeye indirilecektir (=0 kaza hedefi)

9- Meslek hastalıklar en aza indirilecektir.

10- Üretim korunmuş ve üretimde verimlilik artırılmış olacaktır.

11- Eğitim gereksinimleri ve türleri belirlenecektir.

12- Kişisel koruyucuların kullanımı nicel ve nitel olarak kontrol altına alınmış olacaktır.

13- Çevre korunmuş olacaktır.

14- İşyerlerinin iş kazaları, meslek hastalıkları, acil durumlar vb. kaynaklı maddi zararları azaltılmış olacaktır.

15- Kişisel koruyucu donanım kullanımı nitelik kazanacaktır.

16- Sorunlar ve hastalık nedenleri kaynağında yok edilmeye çalışılacaktır.

17- Kırtasiye son derece azalacaktır.

18- İşyerlerinin iş kazası, meslek hastalığı ve acil durumlardan kaynaklanan kayıpları en aza inecektir.


KAZA GELİYORUM DER... PROFESYONEL DANIŞMANLIĞA İHTİYACINIZ VAR.

Her kurum sorunsuz bir işletmeye sahip olmak ister. Başarılı bir kurumda etkili bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi var olması beraberinde  kazanç sağlamaktadır.
İş gücü ise işletmelerin ruhu ve kalbidir. Güvenli ve sorunsuz bir iş yerinde çalışanlar organizasyon verimliliği, kalite artışı ile “Tam Güvenli İşyerinizde” hukuki süreçler her zaman beklediğiniz gibi sonuçlanacaktır.
Unutmayın! Görünmeyen giderlerinizi en aza indirmek İş Sağlığı Güvenliği Çözüm ortağınızın temel hedeflerinden biri olmalıdır.

Mavi Çizgi OSGB ile “Tam güvenli işyeri” oluşturmak ister misiniz?

MAVİ ÇİZGİ OSGB;

1. “Tam güvenli işyeri”  oluşturmak için programlı ve yazılım destekli çalışmalar yapmaktadır.

2. İşyerinde  güven ortamını oluşturmak için etkin danışmanlık hizmeti verir.

3. İş gücü kaybı oluşturmadan, sürekli eğitim sistemleriyle, işletmenize  ait   iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak hedefindedir.

4. Deneyimli ve dinamik uzmanları ile size uygun çözüm önerileri sunar .

5. İşletme bazında İş kazalarını azaltılması konusunda hedeflerleri vardır.

6. Şirketinizin iş sağlığı ve güvenliği  yeteneğini kolayca  denetleyebilmenizi sağlar.